Нагреватели Nano Jolly - пластмасови от Sicce, Италия - 20W, 20-40л.

SKU: 1219009
27.4 лв
(0 Отзиви)
Добави в любими
* Общите условия
* Условията за Лични Данни

Малки и компактни те може да се поставят напълно потопени. Здравия пласмасов корпус ги прави особено подходящи за терариуми с костенурки. 

3 години гаранция!

ЛЕД лампичка за индикация.

27.40 лв
Нагреватели Nano Jolly - пластмасови от Sicce, Италия - 20W, 20-40л.
27.4 лв

ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

Внимание!  Внимание : За да избегнете токов удар, вземете под специално внимание водата, тъй като тя е основен елемент в аквариума. За всяка от следните ситуации не се опитвайте да ремонтирате сами уреда. Върнете уреда в оторизиран сервиз или го изхвърлете.

1/ Ако показва сигнали на необичайно изтичане на вода, веднага изключете уреда от електрическата мрежа.

2/ Внимателно прегледайте уреда след инсталация. Не трябва да бъде включен, ако има вода върху части на уреда, които не са предназначени да бъдат мокри.

3/ Не работете с уреда след инсталация, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или е бил изпуснат или повреден по какъвто и да е начин.

4/ За да избегнете възможността от намокряне, поставете аквариума далече от контакта, така че да няма опасност от намокрянето му. Добре е част от кабела да „увисне” под нивото на контакта, така че да не може вода да се стече по кабела до контакта. Ако все пак контакта се намокри, не издърпвайте кабела. Първо сменете напрежението, като изключите  бушона.

5/ Внимателното следете уреда, когато се използва от деца.

6/ За да избегнете наранявания не пипайте горещи части.

7/ Винаги изключвайте уреда от контакта когато не се ползва или преди почистване. Не дърпайте рязко щепсела от контакта.

8/ Това е нагревател за аквариум. Не го използвайте за други цели (басейни, градински езера, баня и др.) Използвайте уреда по предназначение.
9/ Не инсталирайте и не съхранявайте уреда на температура под 0 ° С.

10/ Уверете се, че уреда е монтиран добре за аквариума преди да го експлоатирате.

11/ Ако е нужен удължител, трябва да се използва кабел отговарящ на напрежението и мощността на уреда, за да не прегрее .

12/ Захранващия кабел на може да бъде заменян. Ако се повреди, уредът не може да бъде използван повече. Никога не срязвайте захранващия кабел.

13/ Този уред е с поляризиран щепсел (един от металните конектори е по широк от другия). Като предпазна функция щепсела ще се влезе в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепсела не влиза напълно в контакта го обърнете от другата страна. Ако все още не влиза се свържете с квалифициран ел. техник. Никога не използвайте контакт ако щепселът не е влязъл до край. Не пропускайте тази мярка за безопасност.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да бъде ползван извън вода.

 

 

Запазете тези инструкции

Уважаеми клиенти, благодарим ви, че избрахте продуктите на Sicce. За да използвате този продукт по най добрия начин, моля прочетете добре и следвайте инструкциите за употреба. JOLLY е автоматичен, пластмасов нагревател за сладководни или соленоводни аквариуми, терариуми и аквариуми за костенурки, проектиран за вътрешно използване. Използването му за други цели, няма да бъде покрито от гаранционните условия.

 

Основни инструкции за безопасност:

1/ Внимание: Моля изключете всички уреди в аквариума преди да започнете инсталация или поддръжка на уреда.

2/ Проверете напрежението на нагревателя, и се уверете, че съответства на електрическата енергия във вашата система.

3/ Прикрепете лепките към нагревателя.

4/ Моля поставете нагревателя в аквариума на място, където има добра циркулация на вода. Нагревателя трябва да бъде поставен близо до източника на вода, за да се гарантира добра разпространение на топлата вода.

5/ Не включвайте нагревателя в електрическата мрежа, докато не бъде потопен във водата.

6/ Уверете се че нагревателя е покрит през цялото време със вода.

7/ За да изберете правилната мощност на нагревателя, имайте в предвид големината на аквариума и температурата в стаята за постигнете желаната от вас температура.

LED осветлението на нагревателя, показва нагревателя дали работи.

Когато LED осветлението свети, това означава, че нагревателя работи.

Когато LED осветлението не свети, термалната защита е включена.

Нагревателя работи до увеличаване на температурата на водата показана в Таблица1 и максимум до +4°С

Когато нагревателя бъде изваден от водата, и е достигната желаната температура, термалната защита автоматично изключва нагревателя до няколко минути. За по безопасно използване, ние препоръчваме да  проверявате температурата на водата редовно, като използвате прецизен термометър.

Изключете нагревателя и го оставете 15мин. във водата преди да го извадите.

 

 

ПОДДРЪЖКА

Нагревателя не изисква никаква поддръжка, с изключение на това периодично да се почиства от натрупани соли и водорасли. За да ги почистите използвайте вода или оцет. Не използвайте химични препарати.

Внимание: Не разглобявайте нагревателя и не дърпайте захранващия кабел.

 

Указание за правилно използване на продукти в съответствие с Директива 2002/96/ЕО на ЕС

Символът поставен на продукта и съпътстващия го документ, показва че той не може да бъде изхвърлен в края на своят живот, с останалите домашни отпадъци.

Когато използвания продукт се счупи, той трябва да бъде изхвърлен на подходящо място за разделно събиране на отпадъци. Може да бъде доставен до специални електрически центрове за събиране на отпадъци. Предаването на подходящо място избягва негативните последствия за околната среда и здравето ви, и  дава възможност за рециклиране на материалите за спестяване на природни ресурси.

 

Гаранция

 

Гаранцията на този продукт важи  материалите и изработката на продукта, 2 години от датата на покупка. Гаранцията не покрива повреди от инцидентно счупване или ако кабела е отрязан.

Гаранцията се ограничава до ремонт или подмяна на продукта, и не покрива щети или загуби, причинени от подправяне или небрежност, неправилна употреба на продукта от купувача, нараняване от животните или др.

Гаранцията е невалидна при липса на касов бон или фактура. Разходите за изпращане и връщане на уреда са за сметка на купувача.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта:
© 2023 Powered by Now.bg